Anders Chokladprovning

Anders Chokladprovning

Anders Chokladblogg

Välkommen till Anders chokladprovning. Jag sysslar med detta i Karlstadtrakten.

Gammalt som gatan

Chokladens historiaPosted by Anders Nilsson Fri, February 08, 2008 15:12:33

Vilket är kakaoträdets urhem?

Olika för fattare påstår att de sett kakao växa vild Mellanamerika, på Trinidad, i Guyana och på Martinique, men det kan lika väl ha va rit fråga om förvildade exemplar av odlade träd. von Humboldts teori att kakaoträdet härstammar från Amazon- och Orinoco bäckena står sig bäst än i dag. Härifrån fördes det troligen av nomadstammar till andra delar av det tropiska Amerika. De mäktiga aztekerna, som underlagts sig de fredligare toltekernas välde, importerade väldiga kakaokvantiteter från kusttrakterna. Om också bruket av kakao förlorar sig i historiens natt, medan aztekkulturen är jämförelsevis sen - De första vittnesbörden om den härrör från 1300-talet- har aztekernas namn kommit att bli oupplösligt förknippar med kakaons. . När de spanska erövrarna 1519 kom till Mexico, fann de att av kakao kakao odlades och konsumerades där i stor utsträckning. Så långt som aztekerna då - kommit i odling och beredning, kan man dra den slutsatsen att de hade odlat kakao i mansåldrar.

Säkert hade många mexikanska härskare före Montezuma hängett sig åt njutningen av denna delikatess, men före Columbus' tid hade ingen europé sett en kakaoböna. Columbus förde med sig några bönor hem som en kuriositet, men det blev en spanjor förbehållet att upptäcka de egendomliga frönas handelsmöjligheter. När conquistadoren Hernan Cortés 1519 - mottogs vid Montezumas hov blev han. mäkta imponerad av den lysande prakt som där rådde. Den exotiske härskaren var förvisso en man som visste att sätta värde på livets njutningar. I sitt klassiska verk om Mexicos erövring, grundat på conquistadorernas ögonvittnesskildringar, skriver den engelske författaren Prescott om det dagliga livet på Montezumas residens Chapoltepec utanför Tenochtitlan: »Kejsaren intog ingen annan dryck än chocolatl, försatt med vanilj och andra kryddor och så tillagad att den övergått till en fradga liknande honung. Denna dryck, om man så får kalla den, intogs i guldbägare med skedar av samma metall eller fint arbetat sköldpaddskal. Den måtte ha varit kejsarens älsklingsspis, att döma av att inte mindre än 5o krukor därav dagligen tillagades för hans enskilda räkning, förutom de 2000 som gingo åt till hans hushåll.»Denna text återfinns på flera sidor om choklad, vem som är ursprungsförfattare vet jag inte.

  • Comments(0)//blogg.anderschokladprovning.se/#post25